Tag: (bullying)

เสียงหัวเราะที่ไม่ตลก(ปัญหาการบูลลี่)เสียงหัวเราะที่ไม่ตลก(ปัญหาการบูลลี่)การแกล้งอาจจะดูตลกขำขัน เพราะชอบมีการแกล้งกัน หรือหยอกล้อกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่การแกล้งจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์ร่วม หรือรู้สึกสนุกกับการแกล้งเล่นนี้ ตรงกันข้ามผู้ที่ถูกแกล้งอาจจะรู้สึกถูกคุกคาม ลามไปถึงส่งผลให้สุขภาพจิตเสีย ซึ่งการกลั่นแกล้งกันในเชิงนี้เรียกว่า การบูลลี่ นั่นเอง  บูลลี่ การกลั่นแกล้งที่ไม่ตลก แต่เป็นปัญหา    การบูลลี่ (bullying) เป็นคำที่มักได้ยินมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะช่วงนี้คงจะได้ยินข่าวที่มีการกลั่นแกล้งกันของเด็กที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น โดยพฤติกรรมเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียน การบูลลี่จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไป เพราะจากสถิติของกรมสุขภาพจิตพบว่า พฤติกรรมการกลั่นแกล้ง หรือบูลลี่ (Bully) ของเด็กไทยติดอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น และจากการสำรวจพบว่า เด็กเคยถูกบูลลี่