Tag: อาชีพข้าราชการ

ทำไมคนถึงอยากทำอาชีพรับราชการทำไมคนถึงอยากทำอาชีพรับราชการเคยมั้ยที่โดนปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าโตไปให้ทำอาชีพราชการ เรียนสายครู หมอ ตำรวจ เพราะคิดว่าอาชีพเหล่านี้มั่นคง และมีสวัสดิการที่ดีกว่าอาชีพอื่นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าจริงหรือเปล่า อาชีพข้าราชการ เป็นอีกอาชีพที่มากคนให้ความสนใจ ในส่วนของงานจะปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ อย่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐ ซึ่งสามารถรับราชการไปจนถึงเกษียณและรับเงินบำเหน็ดบำนานกันไปได้เลย ถึงแม้ดูเหมือนเงินเดือนจะน้อยเมื่อเทียบกับเอกชนแต่สามารถขยับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอน รวมทั้งด้านสวัสดิการและความมั่นคงก็ดูจะดึงดูดทำให้ใครๆเลือกที่จะทำอาชีพสายนี้ เรามาดูกันดีกว่าว่าสวัสดิการอะไรบ้าง ที่เราจะได้เมื่อทำงานข้าราชการ สวัสดิการอาชีพข้าราชการ ครอบคลุมถึงครอบครัว สวัสดิการสิ่งที่จะได้ เมื่อทำงานเป็นข้าราชการแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 3 อย่าง 1. ค่าตอบแทนในระบบราชการ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง  เงินพิเศษเพิ่ม