Category: วัฒนธรรม

“ชนมาเกะ” ทรงผมของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณ

  “ชนมาเกะ (Chonmage)” คือ ทรงผมสมัยโบราณของชาวญี่ปุ่นที่มักจะมีความเกี่ยวข้องกับซามูไรและในยุคเอโดะ ลักษณะของผมทรงนี้จะมีบริเวณที่ถูกโกนออกไปและผมที่เหลืออยู่จะถูกมัดรวบแบบทรงดังโงะ ว่ากันว่าเป็นอีกวิธีในการซ่อนปัญหาศีรษะล้านของผู้ชายอีกด้วย ทรงผมนี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยนารา ในอดีตผมทรงนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ซามูไรใช้มันยึดหมวกของซามูไร (คาบูโตะ-kabuto) ให้อยู่กับที่เวลาสู้รบ นอกจากนี้การโกนผมออกยังเป็นการช่วยบรรเทาความร้อนที่เกิดขึ้นในเวลาที่ใส่หมวกอีกด้วย “ชนมาเกะ” จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสถานะทางสังคม   เนื่องจากซามูไรถือว่าเป็นตำแหน่งสูงศักดิ์ในสังคม ในสมัยเอโดะผมทรง “ชนมาเกะ” ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ดีและดูเรียบร้อย การไว้ผมให้เรียบร้อยในสมัยนั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากผู้อื่น…