Day: August 18, 2021

ปัญหาสุขภาพช่องปาก

เผยสาเหตุ ปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่มาจากการสูบบุหรี่เผยสาเหตุ ปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่มาจากการสูบบุหรี่เผยสาเหตุ ปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่มาจากการสูบบุหรี่      ปัญหาสุขภาพช่องปาก อาจจะเกิดจากการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อให้เกิด การสูบบุหรี่เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเหงือกได้      บุหรี่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นตัวการทำให้กระดูกและเนื้อเยื่อที่เชื่อมกับฟันหลวม เมื่อเนื้อเยื่อเหงือกถูกทำลาย ประสิทธิภาพในการไหลเวียนของเลือดสู่เหงือกก็จะลดน้อยลง ทำให้การฟื้นฟูใช้เวลานานขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย      ยาสูบชนิดอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ยา นัตถุ์ หรือยาเส้นชนิดเคี้ยว ทั้งหมดนี้มีสารก่อมะเร็งทั้งมะเร็งในช่องปาก มะเร็งลำคอ และมะเร็งหลอดอาหาร สูงถึง 28