Day: August 17, 2021

ฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์ ( fluoride ) ในยาสีฟันส่งผลอย่างไรบ้างต่อสุขภาพฟันฟลูออไรด์ ( fluoride ) ในยาสีฟันส่งผลอย่างไรบ้างต่อสุขภาพฟันฟลูออไรด์ ( fluoride ) ในยาสีฟันส่งผลอย่างไรบ้างต่อสุขภาพฟัน      ฟลูออไรด์ คือส่วนผสมในยาสีฟันที่ช่วยป้องกันฟันผุได้ เป็นแร่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติชนิดหนึ่งที่พบได้มากตามแหล่งน้ำ อย่างเช่น ทะเลสาบ แม่น้ำ และมหาสมุทร แร่ธาตุชนิดนี้ได้นำมาใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟันนานกว่า 70 ปี และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพฟันต่างๆ      ผลการวิจัยพบว่า การผสม ในระบบน้ำสาธารณะจะช่วยป้องกันฟันผุได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างน้อยๆ ก็ 25 เปอร์เซ็นต์ และยังได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ผสมกับยาสีฟันในปริมาณที่เหมาะสมด้วย และยังมีการพิสูจน์กันมาแล้วว่าสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้จริง สาเหตุของการเกิดฟันผุ