Day: August 15, 2021

อาการไอ

อาการไอ ในเด็กเล็ก รักษาได้ด้วยวิธีธรรมชาติอาการไอ ในเด็กเล็ก รักษาได้ด้วยวิธีธรรมชาติอาการไอ ในเด็กเล็ก รักษาได้ด้วยวิธีธรรมชาติ      อาการไอ เป็นอาการทั่วไปของคนทั่วไปและเด็ก แต่เมื่อผู้ใหญ่เกิดมีอาการ ไอ สามารถไปซื้อยาตามร้านขายยาเพื่อรักษาอาการได้ แต่คุณแม่คุณพ่อไม่สามารถใช้ยาที่ซื้อตามร้านขายยาทั่วไป มารักษาในเด็กเล็ก หรือทารกได้เพราะอาจเกิดอันตรายต่อลูกของเราได้ คุณแม่ไม่ควรใช้ยาที่หาซื้อตามร้านขายยาทั่วไป กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ควรใช้วิธีธรรมชาติ ในการบรรเทาอาการไอสำหรับเด็กเล็ก 1. อาการไอ ให้ดื่มน้ำมากๆ เมื่อเด็กไอ หรือหวัด การดื่มน้ำมากๆ จะช่วยลดน้ำมูก ที่ทำให้เกิดอาการคัดจมูก และช่วยทำให้โล่งคอ อาการไอจะดีขึ้นได้ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า