Day: March 6, 2021

วิธีกำจัดขนวิธีกำจัดขนวิธีกำจัดขนด้วยการถอน ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอนมีทั้งแหนบ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้ถอนเส้นขนได้ แม้ว่าการถอนสามารถทำได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือ เจ็บและไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร ผลลัพธ์จากการถอนจะทำให้เกิดจุดแดงๆ และมีอาการคัน อีกทั้งยังอาจทำให้เจ็บจนเกิดอาการอักเสบรูขุมขนอีกด้วย หากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สะอาดก็อาจทำให้เกิดอาการอักเสบตามมาได้ 2.การโกน การโกนคือวิธีการกำจัดขนที่ทำได้ง่ายมากๆ ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการโกนมีทั้งมีดโกนและเครื่องโกนไฟฟ้า วิธีนี้อาจเป็นวิธีที่สะดวกมากและช่วยให้ประหยัดเวลา แต่ก็เสี่ยงต่อการถูกมีดโกนบาดได้ บางคนอาจมีอาการแพ้ครีมที่ใช้สำหรับโกน จนทำให้เกิดอาการอักเสบ และเป็นสิวหลังจากโกน บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อจากแผลได้อีกด้วย 3.การแว็กซ์ การแว็กซ์เป็นวิธีกำจัดขนที่มีความคล้ายกับการถอน ต่างกันเพียงการใช้อุปกรณ์เท่านั้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการแว็กซ์มีทั้งแบบเย็นและแบบร้อน ซึ่งจะใช้วิธีการทาแล้วดึงแว็กซ์ออกมา ขนจะหลุดออกมาพร้อมแผ่นแว็กซ์ที่ดึงออก แม้จะสะดวกและง่ายมาก แต่ก็ให้ผลเสียก็คือ ขนจะขึ้นใหม่เร็ว เพราะการแว็กซ์จะเป็นแค่การดึงขนขึ้นมาแต่ไม่ได้ทำลายการสร้างขนแต่อย่างใด